Rapporter

Handlingskraft
Helhetssyn
Integritet

Integritet | Handlingskraft | Helhetssyn

The Research

Viktiga trender för morgondagens ledarskap

Rapporten tydliggör hur globala makrotrender förändrar förutsättningar för ledarskap nu och i framtiden. De trender som diskuteras är:

  • Globaliseringen och den ekonomiska maktförskjutningen mot Asien
  • Teknikutvecklingens förändringskraft
  • Polariseringen på arbetsmarknaden
  • Ökad mångfald i arbetslivet
  • Förväntningar bland morgondagens ledare

Pris: 150 kr exkl. moms

The Research

Ledarskap, Makt och Känsla

Doktorsavhandling i Industriell ekonomi och organisation framlagd vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 2011.

I avhandlingen får vi följa den personliga ledarskapsresan på nära håll. Genom tre fallstudier av ledare under deras första år i en ny ledarroll får läsaren ta del av deras utmaningar, erfarenheter, insikter och lärdomar. Forskningen belyser de viktigaste dimensionerna i utvecklingen av ett framgångsrikt ledarskap. Dels synliggörs hur ledarna hanterar den makt, det inflytande och det ansvar som är en del av ledarskapet. Dels belyser avhandlingen den känslomässiga dimensionen som avgörande för att förstå och hantera ledarrollen. Det handlar både om att förstå och hantera de egna känslorna som ledare och om att förstå och hantera känslomässiga reaktioner från medarbetare och kollegor.

The Future

Framtidens Ledarskap

Exklusiv utbildning i ledarskap och strategisk omvärldsanalys i samarbete med Handelskammaren Mittsverige. Utbildningen innehåller fyra moduler och ges i Åre på Copperhill Mountain Lodge

Det är tydligt att framtidens ledarskap och ledare står inför stora utmaningar idag och i framtiden. Samtidigt har innovationstakten i världen för att möta dessa utmaningar aldrig varit högre än nu.

I utbildningen Framtidens Ledarskap får du på ett enkelt och engagerande sätt kunskap om de globala makrotrender som i snabb takt skapar nya möjligheter och utmaningar för näringslivet i Sverige idag.

Du får också verktyg, modeller och insikter som hjälper dig att leda på ett framgångsrikt sätt utifrån de nya förutsättningar och förväntningar vi möter som beslutsfattare och ledare i dagens och morgondagens näringsliv.

Vi genomför utbildningen Framtidens Ledarskap på uppdrag av Handelskammaren Mittsverige. Även företag utanför regionen och företag som inte är medlemmar i Handelskammaren är välkomna att delta. Årets programstart är fullbokad. Kontakta oss gärna för mer information om nästa års utbildning.
Scroll to Top