Autentiskt Ledarskap

Handlingskraft
Helhetssyn
Integritet

Framtidens Ledarskap i Åre | LÄS MER

Autentiskt Ledarskap

Integritet | Handlingskraft | Helhetssyn

Framtidens Ledarskap i Åre | LÄS MER

The Story

Kreativ Potential

Ett äkta och autentiskt ledarskap utgår från att du har en stark kontakt med dig själv och med din inre kompass. Ökad medvetenhet och kunskap om dig själv och andra möjliggör en tydligare helhetssyn och en ökad handlingskraft i ditt ledarskap. Ökad självkännedom ger nya insikter och nya perspektiv på din egen utveckling och den kreativa potential som är möjligt att bygga vidare på i din professionella resa. Din relation till dig själv styr de relationer du skapar till andra. Du ökar din förmåga att skapa autentiska och konstruktiva relationer som frigör energi och glädje i arbetet.

THE process

Framtidens Ledarskap

Våra skräddarsydda utbildningar vänder sig till dig som vill öka din självkännedom och utvecklas i ditt ledarskap. Den bygger på forskningsbaserad kunskap och lärande i en kreativ process. Du får med dig nya verktyg och förhållningssätt som skapar en ökad förståelse för dig själv och för andra. Genom ett upplevelsebaserat program där din egen personliga utveckling står i fokus, används teori och kunskap praktiskt och levererar resultat i form av lärande och nya insikter.Våra

THE GOAL

Mål för utbildningen

 • Ökad kunskap om dig själv och andra
 • Nya insikter om ditt ledarskap
 • Medveten kommunikation
 • Högre förmåga att skapa goda relationer i en välfungerande organisation

Contact us

Authentic People

Vi berättar gärna mer om våra utbildningar och skräddarsydda erbjudanden. Kontakta oss för att starta dialogen.

THE GOAL

Mål för utbildningen

 • Ökad kunskap om dig själv och andra
 • Nya insikter om ditt ledarskap
 • Medveten kommunikation
 • Högre förmåga att skapa goda relationer i en välfungerande organisation

Contact us

Authentic People

Vi berättar gärna mer om våra utbildningar och skräddarsydda erbjudanden. Kontakta oss för att starta dialogen.

THE GOAL

Mål för utbildningen

 • Ökad kunskap om dig själv och andra
 • Nya insikter om ditt ledarskap
 • Medveten kommunikation
 • Högre förmåga att skapa goda relationer i en välfungerande organisation

Contact us

Authentic People

Vi berättar gärna mer om våra utbildningar och skräddarsydda erbjudanden. Kontakta oss för att starta dialogen.

Rapporter

Här kan du läsa mer om den forskning som ligger till grund för utbildningen.

Scroll to Top